Rentekrediet

Rentekrediet

Een rentekrediet is een soort doorlopend krediet. Het verschil met een doorlopend krediet is dat u, tijdens een afgesproken periode, geen aflossingen betaalt, maar alleen rente. Hierdoor zijn uw maandlasten laag.

Bij een rentekrediet wordt, net als bij een doorlopend krediet, in overleg met u, rekening houdend met het bedrag dat u maximaal kunt lenen, een limiet vastgesteld. Uw maximaal te lenen bedrag berekent de bank op basis van uw inkomsten en vaste lasten. Tot het bedrag van het limiet mag u, zonder toestemming vooraf, bedragen opnemen en aflossen.

Tevens spreekt u met de bank af voor welke periode u uitsluitend rente gaat betalen, waarbij een termijn van vijf jaar de meest gebruikelijke is. Na deze periode wordt met de bank bekeken of het rentekrediet in een doorlopend krediet zou kunnen worden omgezet, of dat het rentekrediet verlengd zou kunnen worden.

Het voordeel van een rentekrediet is dat uw maandlasten laag zijn. U betaalt immers uitsluitend rente over het opgenomen saldo. Afgeloste bedragen kunt u bij een rentekrediet weer opnemen. Het is te allen tijde mogelijk om, zonder boete, extra af te lossen, bijvoorbeeld wanneer u een financiële meevaller heeft.

U ontvangt van de bank elke maand een overzicht. Hierop staan uw saldo, het limiet, het rentebedrag (ook wel de maandtermijn genoemd), het bedrag dat u nog kunt opnemen en de mutaties.

Bij een rentekrediet wordt het rentepercentage maandelijks vastgesteld.