WOZ-krediet

WOZ-krediet

Indien u een eigen woning bezit, dan zou u in aanmerking kunnen komen voor een WOZ krediet.

WOZ is de afkorting voor wet Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet verplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een stuk grond of uw woning. De gemeente waarin uw woning is gelegen, maakt een schatting van de waarde. Dit wordt WOZ genoemd. Deze waarde wordt vaak ook bepaald op basis van vergelijkbare woningen in de buurt waar u woont. Daarnaast wordt de WOZ waarde ook gebruikt om de te betalen onroerende zaakbelasting te bepalen. Op grond van deze WOZ waarde is het tevens mogelijk een WOZ krediet aan te vragen.

Een WOZ krediet kan derhalve uitsluitend worden aangevraagd indien u in het bezit bent van onroerend goed. Een WOZ krediet komt overeen met een doorlopend krediet. Een belangrijk voordeel van een WOZ krediet is dat de rente van een WOZ krediet meestal lager is dan de rente van een doorlopend krediet. Kredietverstrekkers lopen immers minder risico, omdat zij de lening verstrekken waarbij uw woning tot zekerheid dient.

U kunt met de vrijgekomen gelden uit het WOZ krediet doen wat u wilt. U zou bijvoorbeeld een verbouwing aan uw woning kunnen realiseren, ook zou u bijvoorbeeld een nieuwe auto of boot kunnen kopen. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de verhoging van uw hypotheek, omdat banken in een dergelijke situatie meestal van u verlangen dat u met de vrijgekomen gelden een verbouwing zult doen.

De WOZ waarde van uw onroerend goed bepaalt voor welk krediet u in aanmerking komt. Woningen in het buitenland tellen overigens niet mee voor de verstrekking van een WOZ krediet.

Maximaal WOZ krediet

Het maximale WOZ krediet is meestal 150% van de WOZ waarde van uw onroerend goed. Hierop dient de lopende hypotheek in mindering te worden gebracht. Het verschil tussen deze twee bedragen is de maximale hoogte van het kredietlimiet. Bij een WOZ krediet dient er dus sprake te zijn van een overwaarde in uw woning. Ook wordt er gekeken naar uw financiële situatie op het moment van afsluiten van het WOZ krediet, waarbij wordt gekeken of u de lasten, volgens de regels die banken hiervoor hanteren, kunt betalen.

Bij een WOZ krediet wordt meestal afgesproken dat uw maandlast (rente en aflossing) bijvoorbeeld 2% of 3% van het kredietlimiet per maand bedraagt. Tussentijds kunt u, net als bij een doorlopend krediet, afgeloste bedragen weer opnemen. Kredietverstrekkers vragen meestal vanaf 60-jarige leeftijd dat het krediet (geleidelijk) wordt afgelost. Afgeloste bedragen kunnen vanaf dat moment niet meer opnieuw worden opgenomen.

Nadelen WOZ krediet

Er kleven twee grote nadelen aan een WOZ krediet. De rente is variabel, waardoor u niet exact weet hoe lang het zal gaan duren wanneer het krediet zal zijn afgelost. Daarnaast dient uw woning (of ander onroerend goed) tot zekerheid voor de bank. Indien u niet langer in staat bent het krediet te betalen, dan zal uw huis of ander onroerend worden verkocht.