Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een aflossingsvrije hypotheek.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden uw bestaande hypotheek voort te zetten.


 

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u over het uitstaande hypotheekbedrag uitsluitend rente en zal aan het einde van de looptijd van uw hypotheek een restschuld ontstaan. Wel zullen de maandlasten, tot het moment dat de fiscale aftrek in uw situatie eindigt, laag zijn. Uw maandlasten bestaan immers uitsluitend uit rente.

Het aangaan van een aflossingsvrije hypotheek betekent wel dat u een levenslange hypotheek aangaat, tenzij u tussentijds extra aflost, u zelf aan het einde van de looptijd de hypotheek aflost of indien u tussentijds de woning verkoopt en u bijvoorbeeld zou gaan huren.

Voor nieuwe hypotheken verstrekken banken veelal maximaal tot 50% van de marktwaarde van uw woning als aflossingsvrije hypotheek. Dit geldt ook indien sprake is van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het restantbedrag dat bij de aankoop van een woning benodigd is, kan dan worden geleend waarbij (te zijner tijd) wel dient te worden afgelost. Ook is het mogelijk het bedrag waarvoor u geen aflossingsvrije hypotheek kunt krijgen uit eigen middelen te betalen.

Let u er alstublieft op dat u in geval van een aflossingsvrije hypotheek, welke na 31 december 2012 is afgesloten, geen rente-aftrek heeft!

Fiscaal regime

Volgens de huidige wetgeving mag u de hypotheekrente 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Na deze 30 jaar is de hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar. Bruto-maandlasten worden dan netto-maandlasten. Let u er wel op of u wellicht al bij een eerdere hypotheek, afgesloten na 1 januari 2001, fiscale aftrek heeft genoten.

De duur van de fiscale aftrekbaarheid van de rente verhuist mee naar uw volgende woning, tenzij u tussentijds voor een periode langer dan 5 jaar gaat huren. Indien u bijvoorbeeld over € 200.000 de rente 10 jaar lang fiscaal in mindering op uw inkomen hebt gebracht, en u koopt een duurdere woning, dan heeft u over deze € 200.000 nog 20 jaar renteaftrek. Over de aanvullende lening hebt u dan weer 30 jaar renteaftrek.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een aflossingsvrije hypotheek:

  • U hebt lage maandlasten, omdat u uitsluitend rente betaalt;
  • Er is sprake van (maximaal) 30 jaar fiscale aftrek;
  • U betaalt geen verplichte tussentijdse aflossingen;
  • U bouwt geen vermogen op om in de toekomst af te lossen. Hierdoor heeft u lage maandlasten.

Nadelen van een aflossingsvrije hypotheek:

  • Wanneer u na 31 december 2012 een aflossingsvrije hypotheek afsluit, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
  • Voor bestaande aflossingsvrije hypotheken geldt maximaal 30 jaar rente-aftrek. Daarna worden de bruto-maandlasten de netto-maandlasten. Indien op dat moment de rente dan ook (fors) hoger zal zijn, dan betekent dit een forse toename van uw maandlasten;
  • U bouwt geen vermogen op om in de toekomst af te lossen. Hierdoor heeft u, zodra de fiscale aftrek voor u eindigt, hoge maandlasten. Uw bruto-maandlasten worden dan uw netto-maandlasten.