Annuïteitenhypotheek

Annuïteitenhypotheek

Attentie: voor nieuw af te sluiten hypotheken bestaat er vanaf 1 januari 2013 uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer de hypotheek annuïtair of lineair wordt afgelost.

Onder strikte (fiscale) voorwaarden mag een lopende Spaar-, Beleggings-, Bankspaar-, Hybride- en/of Aflossingsvrije hypotheek naar een nieuwe woning worden meeverhuisd. Vraagt u ons naar de fiscale mogelijkheden uw lopende hypotheek voort te zetten.

 


 

Een Annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de gehele looptijd maandelijks een gelijk bedrag aan rente en aflossing wordt betaald: de zogenaamde annuïteit.

Aan het begin van de looptijd bestaat veruit het grootste deel van uw maandlasten uit rente, en bestaat deze in mindere mate uit aflossing. Bij een 30-jarige looptijd van uw hypotheek, wordt dit vanaf jaar 8 anders: u lost maandelijks steeds meer af, en gaat steeds minder rente betalen. De renteaftrek is bij aanvang maximaal maar daalt gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd is de hypotheekschuld afgelost.

Het kenmerk van een Annuïteitenhypotheek is dat de netto-maandlasten aan het begin van de looptijd laag zijn. In de maandtermijn zit aan het begin van de looptijd een groot rentebestanddeel, welke fiscaal aftrekbaar is. Aan het einde van de looptijd is dit omgekeerd: de schuld is lager geworden en er wordt minder rente betaald. De fiscale aftrek daalt hierdoor. Dit betekent dan automatisch, wanneer de rente tussentijds niet wijzigt, dat de bruto-maandlasten hetzelfde blijven, maar dat de netto-maandlasten stijgen. Immers, de hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar, maar voor de aflossingen geldt dat niet. Bij een gelijkblijvende bruto-maandlast betekent dit, al naar gelang de looptijd vordert, een stijging van de netto-maandlast.

Fiscaal regime

Volgens de huidige wetgeving mag u de hypotheekrente maximaal 30 jaar fiscaal in mindering op het inkomen brengen, indien u (indien sprake is van een nieuwe hypotheek), annuïtair of lineair aflost. Na deze 30 jaar is de hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekbaar. Bruto-maandlasten worden dan netto-maandlasten. De Annuïteitenhypotheek zorgt ervoor dat uw hypotheek aan het einde van de looptijd is afgelost.

Wanneer u tussentijds verhuist, geldt het volgende. De fiscale aftrekbaarheid van de rente verhuist mee naar uw nieuwe woning, tenzij u tussentijds voor een periode langer dan 5 jaar gaat huren. Bij een Annuïteitenhypotheek verhuist het restant van de restschuld van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Over het aanvullende te lenen bedrag heeft u dan weer 30 jaar fiscale aftrek indien u annuïtair of lineair aflost.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een annuïteitenhypotheek:

  • Bij een Annuïteitenhypotheek is de hypotheekrente, zolang de lening is aangegaan voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, 30 jaar fiscaal aftrekbaar;
  • Bij een Annuïteitenhypotheek wordt fysiek op de lening afgelost;
  • In aanvang zijn de netto-lasten relatief laag, vanwege het grote rentebestanddeel;
  • In een Annuïteitenhypotheek zitten geen (verborgen) kosten;
  • Bij een Annuïteitenhypotheek is aan het einde van de looptijd uw lening afgelost.

Nadelen van een annuïteitenhypotheek:

  • Tijdens de looptijd stijgen de netto-maandlasten. Het rentebestanddeel dat fiscaal aftrekbaar is neemt af, het aflossingsbestanddeel neemt toe;
  • Omdat er fysiek op de lening wordt ingelost, daalt het te betalen bedrag aan rente, en daarmee daalt automatisch het belastingvoordeel.