Bankspaarhypotheek

Bankspaarhypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Bankspaarhypotheek, ook wel Spaarrekening Eigen Woning genoemd.

Heeft u een Spaarrekening Eigen Woning (SEW), en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden de bestaande SEW voort te zetten.

 


 

Met een Bankspaarhypotheek bouwt u op een fiscaal gunstige manier vermogen op voor de aflossing van uw hypotheek.

Sparen binnen een Bankspaarhypotheek doet u via een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. De inleg en het rendement van deze geblokkeerde rekening dienen te worden gebruikt om de eigen woningschuld af te lossen. In geval van een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is het bij elkaar te sparen eindbedrag gegarandeerd, bij een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) hangt het eindbedrag af van de beleggingsresultaten die tijdens de looptijd van de hypotheek zijn behaald.

Een Bankspaarhypotheek valt voor de inkomstenbelasting altijd in Box 1 (inkomsten uit werk en woning). Zowel banken als bepaalde verzekeraars bieden de Bankspaarhypotheek aan.

De belangrijkste voorwaarden voor een Bankspaarhypotheek zijn:

 • U dient een eigen woning te bezitten waarvoor een hypotheek is afgesloten;
 • U dient het opgebouwde kapitaal te zijner tijd te gebruiken om (een deel van) de eigen woningschuld af te lossen;
 • De maximale looptijd is 30 jaar;
 • Veel banken en verzekeraars hanteren een bandbreedte-eis van 1:7. Dit houdt in dat uw hoogste maandinleg niet hoger mag zijn dan 7 keer de laagste. Dit betekent dat extra stortingen tijdens de looptijd relatief beperkt zijn.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Het geld dat u spaart of belegt bij een Bankspaarhypotheek blijft bij overlijden van een van de partners staan voor de langstlevende partner. Hij of zij mag verder sparen op de bankspaarrekening. Indien u voor de bankspaarrekening beide contractant was op het moment van overlijden van de partner, dan behoort de helft van de waarde van de bankspaarrekening bij overlijden tot de nalatenschap van de overledene. Dit kan gevolgen hebben voor eventueel te betalen successierecht door de langstlevende partner of andere erfgenamen. Overigens bent u bij een Bankspaarhypotheek niet automatisch verzekerd tegen het risico van overlijden. Het is vaak verstandig om bij het aangaan van een Bankspaarhypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Omzetting

Het omzetten van een bestaande bank- of beleggingsrekening is mogelijk. Bij omzetting geldt dat de waarde van de rekening telt als eerste inleg voor de nieuwe bankspaarrekening. De datum van de omzetting wordt de ingangsdatum van de geblokkeerde rekening. Vanaf die dag geldt dan ook de bandbreedte-eis.

Fiscaal regime

Een bankspaarrekening, die gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 geplaatst. Hierbij is sprake van dezelfde fiscale vrijstellingen zoals deze gelden voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Deze vrijstelling houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt waarmee u (een deel van) de hypotheek dient af te lossen. U betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen en ook de uitkeringen zijn belastingvrij.

Voor 2021 bedraagt de vrijstelling per belastingplichtige € 169.500,–. De vrijstelling geldt eenmalig per verzekerde en geldt ook als er wordt uitgekeerd in geval van overlijden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan geldt een dubbele vrijstelling ad. € 339.000,–.

De hoogste jaarinleg mag van de fiscus niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg bedragen. In verband met eventuele renteschommelingen hanteren banken en verzekeraars veelal een bandbreedte van 1:7.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een Bankspaarhypotheek

 • Bij een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is de einduitkering gegarandeerd;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de te betalen hypotheekrente, voor zover deze voor de inkomstenbelasting in Box 1 valt, 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • De einduitkering is, voor zover deze lager is dan de fiscale vrijstelling, onbelast;
 • U kunt de Spaarrekening Eigen Woning meenemen naar een andere woning indien u gaat verhuizen;
 • Bij een Spaarrekening Eigen Woning hebt u weinig last van renteschommelingen tijdens de looptijd. De rentevergoeding over uw spaartegoed is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Bij een toekomstige rentestijging stijgt de te betalen rente, maar hierdoor stijgt ook de rentevergoeding over uw spaartegoed. Hierdoor zal uw maandelijkse inleg dalen. Bij een toekomstige rentedaling geldt het omgekeerde.

Nadelen van een Bankspaarhypotheek

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Bankspaarhypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) vallen voor de inkomstenbelasting altijd in Box 1. U dient een uitkering uit de Bankspaarhypotheek te allen tijde te gebruiken om de hypotheek (deels) af te lossen;
 • Een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) kan bij verhuizing niet gemakkelijk naar een andere geldverstrekker worden meegenomen. U bent daarom niet flexibel als u uw hypotheek in de toekomst anders en/of elders zou willen regelen;
 • Bij een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) staat niet vooraf vast hoe hoog de uitkering aan het einde van de looptijd zal zijn.