Beleggingshypotheek (rekening)

Beleggingshypotheek (rekening)

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrenteaftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Beleggingshypotheek.

Hebt u een Beleggingshypotheek en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.


 

Bij een Beleggingshypotheek met een beleggingsrekening, doet u een maandelijkse inleg welke wordt belegd in beleggingsfondsen, met als doel om aan het einde van de looptijd uw hypotheek (deels) af te lossen. U lost tijdens de looptijd niet af. U kunt zelf bepalen in welke fondsen wordt belegd. Dit betreft de fondsen die deel uitmaken van het assortiment van de beleggingsinstelling waarvoor u hebt gekozen.

Het risico wordt gespreid omdat u in fondsen en niet rechtstreeks in een bepaald bedrijf belegt. Beleggen is niet zonder risico´s. Omdat u belegt, hebt u geen zekerheid over de hoogte van het opgebouwde kapitaal aan het einde van de looptijd. Dit kapitaal kan hoger, maar kan ook lager uitvallen dan verwacht. Hierdoor kan er aan het einde van de looptijd van uw hypotheek een restschuld ontstaan. Hier staat tegenover dat de lasten van een Beleggingshypotheek doorgaans lager zijn dan die van bijvoorbeeld een Bankspaarhypotheek of een Beleggingshypotheek met een beleggingsverzekering. De maandelijkse inleg in deze beleggingsrekening is lager, omdat de kosten die de beleggingsinstelling berekent, lager zijn dan de kosten die in een levensverzekering aanwezig zijn. Een beleggingsrekening is een heel transparant product.

Uw maandlasten bestaan uit de hypotheekrente over het bedrag dat u hebt geleend, plus de (maandelijkse) inleg in de beleggingsrekening. Bij in leven zijn wordt aan het einde van de looptijd de waarde van uw beleggingsrekening uitgekeerd, en kunt u deze bijvoorbeeld gebruiken om uw hypotheek (deels) af te lossen. Bij overlijden van u of uw partner voor de einddatum van uw hypotheek vervalt het saldo van de beleggingsrekening aan de erfgenamen.

Bij een Beleggingshypotheek met een beleggingsrekening is niet standaard het risico van overlijden geregeld. Veelal adviseren wij om naast de beleggingsrekening een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wanneer u of uw partner komt te overlijden, kan met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering (een deel van) de hypotheek worden afgelost. Degene die achterblijft, is dan niet verplicht om de woning snel te verkopen omdat de lasten niet meer zijn op te brengen.

De waarde van de beleggingsrekening wordt altijd in box 3 belast. Vanaf 1 januari 2018 is de berekeningsmethodiek voor de inkomstenbelasting in box 3, ten opzichte van de jaren daarvoor, een aantal maal drastisch gewijzigd.

Fiscaal regime

Een beleggingsrekening, gekoppeld aan een Beleggingshypotheek, valt voor de inkomstenbelasting altijd in Box 3.

Beëindigt u uw beleggingsrekening voor de eigen woning voortijdig? Dan laat u die rekening deblokkeren. Afhankelijk van uw situatie betaalt u dan belasting over het rendement in de uitkering.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op.  

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een Beleggingshypotheek (rekening)

  • De maandlasten zijn bij een Beleggingshypotheek doorgaans lager dan bij een Spaarhypotheek, een Bankspaarhypotheek of een Beleggingshypotheek met een beleggingsverzekering;
  • Een beleggingsrekening valt fiscaal altijd in box 3;
  • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de rente 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
  • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
  • U kunt de beleggingsrekening meenemen naar een volgende woning wanneer u gaat verhuizen.

Nadelen van een Beleggingshypotheek (rekening)

  • Wanneer u na 31 december 2012 een Beleggingshypotheek hebt afgesloten, hebt u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrenteaftrek;
  • Bij een beleggingsrekening staat vooraf niet vast hoe hoog het bij elkaar te sparen eindbedrag zal zijn;
  • Na 30 jaar is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar. Bij een restschuld, omdat het eindkapitaal van de beleggingsrekening lager is uitgevallen dan verwacht, mag u de rente niet meer fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Uw bruto-maandlasten zijn dan gelijk aan uw netto-maandlasten.