Beleggingshypotheek (verzekering)

Beleggingshypotheek (verzekering)

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Beleggingshypotheek.

Heeft u een Beleggingshypotheek en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.


 

Bij een Beleggingshypotheek belegt u maandelijks premie in een beleggingsverzekering met als doel aan het einde van de looptijd (een deel van) uw hypotheek af te lossen. U kunt, binnen het assortiment van de door u gekozen verzekeraar, zelf bepalen in welke fondsen wordt belegd.

Het risico wordt gespreid omdat u in fondsen en niet rechtstreeks in bedrijven (bijvoorbeeld in aandelen) belegt. Beleggen is niet zonder risico´s. Omdat u belegt, hebt u geen zekerheid over de hoogte van het opgebouwde kapitaal aan het einde van de looptijd. Dit kan hoger, maar kan ook lager uitvallen dan verwacht. Hierdoor kan aan het einde van de looptijd een restschuld ontstaan. Hier staat tegenover dat de lasten van een Beleggingshypotheek lager zijn dan die van bijvoorbeeld een Spaarhypotheek of een (Bank)Spaarhypotheek. De premie voor deze beleggingsverzekering is lager.

Uw maandlasten bestaan uit de hypotheekrente over het bedrag dat u hebt geleend, plus de (maandelijkse) inleg in de beleggingsverzekering. Deze verzekering keert uit aan het einde van de looptijd, maar het is ook mogelijk dat de verzekering uitkeert bij eerder overlijden van u of uw partner. De hoogte van de premie voor deze overlijdensrisicoverzekering verschilt per aanbieder. Wanneer u of uw partner komt te overlijden, wordt met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering (een deel van) de hypotheek afgelost.

U lost tijdens de looptijd niet af en hebt daarom (maximaal) 30 jaar fiscale aftrek over de betaalde hypotheekrente. Bij in leven zijn wordt aan het einde van de looptijd de waarde van uw beleggingsverzekering gebruikt om uw hypotheek (deels) af te lossen.

Fiscaal regime

Een beleggingsverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe beleggingsverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende beleggingsverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de beleggingsverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2024 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

De uitkering is belastingvrij:

 • tot € 202.000,– (cijfers 2024) per belastingplichtige. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 404.000,– en;
 • de uitkering niet hoger is dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

Het is ook mogelijk dat u in het verleden (voor 1 januari 2013) de waarde van de beleggingsverzekering in box 3 hebt geplaatst. 

Wanneer de beleggingsverzekering fiscaal in box 3 is geplaatst, dan geldt een vrijstelling (artikel AN Invoeringswet IB 2001) ad. € 123.428,– per belastingplichtige. Voor gehuwden of samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 246.856,–.

Uw box 3-inkomen wordt in 2024 berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruikt de Belastingdienst fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op.  

Reden om uw beleggingsverzekering in Box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in Box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een Beleggingshypotheek (verzekering)

 • De maandlasten zijn bij een Beleggingshypotheek doorgaans lager dan bij een Spaarhypotheek of een Bankspaarhypotheek;
 •  Bij een beleggingsverzekering hebt u fiscaal gezien de keuze tussen box 1 en box 3;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de rente 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • Indien u aan de voorwaarden voldoet (bij een verzekering in Box 1), is de einduitkering onbelast;
 • U kunt de beleggingsverzekering meenemen naar een andere woning wanneer u gaat verhuizen.

Nadelen van een Beleggingshypotheek (verzekering)

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Beleggingshypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • Bij een beleggingsverzekering staat niet vooraf vast hoe hoog het bij elkaar te sparen eindbedrag zal zijn;
 • Na 30 jaar is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar. Bij een restschuld, omdat het eindkapitaal van de beleggingsverzekering lager is uitgevallen dan verwacht, mag u de rente niet meer fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Uw bruto-maandlasten zijn dan gelijk aan uw netto-maandlasten.