Beleggingshypotheek (verzekering)

Beleggingshypotheek (verzekering)

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Beleggingshypotheek.

Heeft u een Beleggingshypotheek en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.


 

Bij een Beleggingshypotheek belegt u maandelijks premie in een beleggingsverzekering met als doel aan het einde van de looptijd (een deel van) uw hypotheek af te lossen. U kunt, binnen het assortiment van de door u gekozen verzekeraar, zelf bepalen in welke fondsen wordt belegd.

Het risico wordt gespreid omdat u in fondsen en niet rechtstreeks in bedrijven (bijvoorbeeld in aandelen) belegt. Beleggen is niet zonder risico´s. Omdat u belegt, hebt u geen zekerheid over de hoogte van het opgebouwde kapitaal aan het einde van de looptijd. Dit kan hoger, maar kan ook lager uitvallen dan verwacht. Hierdoor kan aan het einde van de looptijd een restschuld ontstaan. Hier staat tegenover dat de lasten van een Beleggingshypotheek lager zijn dan die van bijvoorbeeld een Spaarhypotheek of een (Bank)Spaarhypotheek. De premie voor deze beleggingsverzekering is lager.

Uw maandlasten bestaan uit de hypotheekrente over het bedrag dat u hebt geleend, plus de (maandelijkse) inleg in de beleggingsverzekering. Deze verzekering keert uit aan het einde van de looptijd, maar het is ook mogelijk dat de verzekering uitkeert bij eerder overlijden van u of uw partner. De hoogte van de premie voor deze overlijdensrisicoverzekering verschilt per aanbieder. Wanneer u of uw partner komt te overlijden, wordt met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering (een deel van) de hypotheek afgelost.

U lost tijdens de looptijd niet af en hebt daarom (maximaal) 30 jaar fiscale aftrek over de betaalde hypotheekrente. Bij in leven zijn wordt aan het einde van de looptijd de waarde van uw beleggingsverzekering gebruikt om uw hypotheek (deels) af te lossen.

Fiscaal regime

Een beleggingsverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe beleggingsverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende beleggingsverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de beleggingsverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2022 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

De uitkering is belastingvrij:

 • tot € 37.200,– (cijfers 2022) per belastingplichtige wanneer u ten minste 15 jaar premie hebt betaald. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 74.400,–, of
 • tot € 173.500,– per belastingplichtige (cijfers 2022) wanneer u ten minste 20 jaar premie hebt betaald. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 347.000,–, en
 • de uitkering niet hoger is dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

De waarde van de beleggingsverzekering kunt u ook in Box 3 plaatsen.

Vanaf 1 januari 2022 ziet de berekeningsmethodiek voor de inkomstenbelasting in Box 3 er als volgt uit:

 • Het vrijgestelde vermogen in box 3 bedraagt per persoon € 50.650,–;
 • Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad.
  € 101.300,–;
 • Het door de overheid te bepalen fictieve rendement, wordt periodiek gebaseerd op de gemiddelde spaarrentes van de afgelopen 5 jaar, en op de gemiddelde rendementen op beleggingen van de afgelopen 15 jaar.
 • Het tarief van de vermogensrendementsheffing bedraagt 31% (tarief 2022).

De overheid rekende tot 1 januari 2017 met een fictief rendement van 4%. Over dit fictieve rendement betaalde u destijds 30% aan vermogensrendementsheffing. Voor 2022 bedraagt dit belastingtarief 31%. Voor 2022 is de berekeningsmethodiek als volgt:

Effectief betaalt u, vanaf 1 januari 2022, aan vermogensrendementsheffing:

 • Vermogen van € 50.651,– tot € 101.300,– = 0,56% (31% van 1,82%)
 • Vermogen van € 101.301,– tot € 962.350,– = 1,35% (31% van 4,37%)
 • Vermogen vanaf € 962.351,– = 1,71% (31% van 5.53%)

Op dit moment zal, zeker voor vermogens onder € 962.350,–, de te betalen belasting in Box 3 lager zijn dan in de regeling tot en met 2016. Echter, er zit een addertje onder het gras: de fictieve rendementspercentages waarmee de overheid rekent, zijn gebaseerd op de gemiddelde rendementen over de afgelopen vijf jaar. De rentes zijn al jaren bijzonder laag. Dat betekent, bij toekomstige rentestijgingen, dat de fictieve rendementen ook zullen stijgen, en hiermee ook de te betalen vermogensrendementsheffing.

Reden om uw beleggingsverzekering in Box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in Box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een Beleggingshypotheek (verzekering)

 • De maandlasten zijn bij een Beleggingshypotheek doorgaans lager dan bij een Spaarhypotheek of een Bankspaarhypotheek;
 •  Bij een beleggingsverzekering hebt u fiscaal gezien de keuze tussen box 1 en box 3;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de rente 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • Indien u aan de voorwaarden voldoet (bij een verzekering in Box 1), is de einduitkering onbelast;
 • U kunt de beleggingsverzekering meenemen naar een andere woning wanneer u gaat verhuizen.

Nadelen van een Beleggingshypotheek (verzekering)

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Beleggingshypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • Bij een beleggingsverzekering staat niet vooraf vast hoe hoog het bij elkaar te sparen eindbedrag zal zijn;
 • Na 30 jaar is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar. Bij een restschuld, omdat het eindkapitaal van de beleggingsverzekering lager is uitgevallen dan verwacht, mag u de rente niet meer fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Uw bruto-maandlasten zijn dan gelijk aan uw netto-maandlasten.