Lineaire hypotheek

Lineaire hypotheek

Attentie: voor nieuw af te sluiten hypotheken bestaat er vanaf 1 januari 2013 uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer de hypotheek lineair of annuïtair wordt afgelost.

Onder strikte (fiscale) voorwaarden mag een lopende Spaar-, Beleggings-, Bankspaar-, Hybride- en/of Aflossingsvrije hypotheek naar een nieuwe woning worden meeverhuisd. Vraagt u ons naar de fiscale mogelijkheden uw lopende hypotheek voort te zetten.


 

Bij een Lineaire Hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost. De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van uw hypotheek.

Aan het begin van de looptijd zijn de lasten het hoogst. Naast het vaste bedrag aan aflossing (de hoofdsom gedeeld door het aantal maanden dat de hypotheek loopt) dient er ook rente over het geleende bedrag te worden betaald. Aan het begin van de looptijd is dit bedrag het hoogst. Dit houdt in dat de lasten gaandeweg de looptijd van de hypotheek dalen.

Omdat de hoofdsom in maandelijks gelijke delen wordt afgelost, wordt het te betalen rentebestanddeel steeds lager. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid. Wanneer na een aantal jaren het rentepercentage bij een renteherziening hoger wordt, zijn de totale maandlasten vaak toch niet hoger dan ze aan het begin waren, omdat de hoofdsom een stuk lager is, dan op het moment waarop de hypotheek werd afgesloten. Een Lineaire Hypotheek is geschikt voor diegenen die de maandlasten snel willen zien afnemen.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen van een Lineaire Hypotheek:

  • Bij een Lineaire Hypotheek is de hypotheekrente, zolang de lening is aangegaan voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, 30 jaar fiscaal aftrekbaar;
  • Bij een Lineaire Hypotheek wordt fysiek op de lening afgelost;
  • Bij een Lineaire Hypotheek daalt de restschuld snel;
  • Een Lineaire Hypotheek heeft geen (verborgen) kosten.

Nadelen van een Lineaire Hypotheek:

  • Aanvankelijk zijn de lasten het hoogst. Op de hoofdsom is nog vrijwel) niets afgelost, het rentebestanddeel is daarom aan het begin van de looptijd het hoogst. Het rentebestanddeel dat fiscaal aftrekbaar is neemt af omdat er op de lening fysiek wordt afgelost;
  • Omdat er op de lening wordt afgelost, daalt het te betalen bedrag aan rente, en daarmee daalt automatisch het belastingvoordeel over de betaalde rente.