Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u, onder bepaalde voorwaarden, kunt krijgen wanneer u een lening afsluit voor de aankoop of verbouwing van uw woning.

Logo Nationale Hypotheek Garantie

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. U kunt dan, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor de woonlastenfaciliteit, een onderdeel van de Nationale Hypotheek Garantie, waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien de betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog aan de bank moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds Eigen Woningen te Zoetermeer, die als uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie optreedt, betaalt deze restantschuld voor u aan de geldverstrekker. Wanneer de gedwongen verkoop niet aan u kan worden verweten, bijvoorbeeld wanneer uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of wanneer een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld echtscheiding, kan het Waarborgfonds Eigen Woningen u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag niet terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is onder andere dat u hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u, wanneer u in betalingsproblemen dreigt te komen, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Banken lopen, wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit, veel minder risico. Hierdoor is de hypotheekrente voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie fors lager dan wanneer u een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie zou afsluiten. Het verschil kan in bepaalde gevallen oplopen tot wel 0,7% rentekorting per jaar, ten opzichte van het reguliere hypotheekrentetarief (indien u de koopsom plus de kosten koper zonder Nationale Hypotheek Garantie zou financieren). Dit maakt Nationale Hypotheek Garantie in de meeste gevallen interessant.

De kostengrens voor woningen (zowel bestaande bouw als nieuwbouw) bedraagt vanaf
1 januari 2020 € 310.000,-. De kostengrens betreft de koopsom of de koop/aanneemsom van de woning. De kostengrens voor een oversluiting waarbij sprake is van kwaliteitsverbetering, bedraagt per 1 januari 2020 eveneens € 310.000,–. Dit betreft de restantschuld van de lopende hypotheek, het bedrag van de verbouwing plus alle bijkomende kosten zoals de te betalen boete aan de huidige geldverstrekker, de notariskosten, de kosten van een taxatierapport alsmede de advies- en bemiddelingskosten van de adviseur. Bij een oversluiting kunnen alle bijkomende kosten, indien de waarde van de woning voldoende is, worden meegefinancierd.

Kort gezegd komt het er op neer dat een bestaande woning of een nieuwbouwwoning vanaf 1 januari 2020, inclusief verbouwing/meerwerk, maximaal € 310.000,– mag kosten.

Naast de koopsom van de woning mag er in 2020, in geval van het aanbrengen van energiezuinige voorzieningen in de woning, maximaal 6% bovenop voornoemde € 310.000,– worden meegefinancierd. De maximale hypotheek bedraagt in dit geval € 328.600,–.