Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u, onder bepaalde voorwaarden, kunt krijgen wanneer u een lening afsluit voor de aankoop of verbouwing van uw woning.

aflossingsvrije hypotheek

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. U kunt dan, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor de woonlastenfaciliteit, een onderdeel van de Nationale Hypotheek Garantie, waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien de betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog aan de bank moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds Eigen Woningen te Zoetermeer, die als uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie optreedt, betaalt deze restantschuld voor u aan de geldverstrekker. Wanneer de gedwongen verkoop niet aan u kan worden verweten, bijvoorbeeld wanneer uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of wanneer een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld echtscheiding, kan het Waarborgfonds Eigen Woningen u dit bedrag kwijtschelden. Voorwaarde hiervoor is onder andere dat u hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u, wanneer u in betalingsproblemen dreigt te komen, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Banken lopen, wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit, veel minder risico. Hierdoor is de hypotheekrente voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie fors lager dan wanneer u een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie zou afsluiten. Dit maakt Nationale Hypotheek Garantie in de meeste gevallen interessant.

Het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- mag in 2021 maximaal € 325.000 zijn. Voor energiebesparende voorzieningen is het mogelijk om zelfs tot € 344.500 te lenen, zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen.