Spaarhypotheek

Spaarhypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Spaarhypotheek.

Heeft u een Spaarhypotheek, en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.

 


 

De Spaarhypotheek is een hypotheek waarbij de opbouw van het kapitaal, ter aflossing van uw hypotheek, wordt gerealiseerd door middel van een levensverzekering. Deze verzekering keert uit bij in leven zijn op de einddatum van uw hypotheek, of eerder indien u of uw partner voor deze datum zou komen te overlijden. Het kenmerk van de Spaarhypotheek is dat de einduitkering is gegarandeerd. U weet bij het aangaan van de hypotheek exact waar u aan toe bent. De einduitkering staat vooraf vast. Dit maakt de Spaarhypotheek een hypotheekvorm met veel duidelijkheid en zekerheid.

U ontvangt over de ingelegde spaarpremies een gegarandeerd rendement welke gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat u over de lening betaalt. Dit betekent dat een geldverstrekker exact kan uitrekenen hoe hoog uw maandelijkse premie dient te zijn, om naar een bepaald eindkapitaal toe te sparen. Overigens maakt een overlijdensrisicoverzekering meestal deel uit van de Spaarhypotheek. De premie die u hiervoor betaalt is relatief laag ten opzichte van de totale premie. De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw gezondheid op het moment dat u de verzekering afsluit.

Fiscaal regime

Een spaarverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe spaarverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende spaarverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de spaarverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2022 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

De uitkering is belastingvrij:

 • tot € 37.200,– (cijfers 2022) per belastingplichtige wanneer u ten minste 15 jaar premie hebt betaald. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 74.400,–, of
 • tot € 173.500,– per belastingplichtige (cijfers 2022) wanneer u ten minste 20 jaar premie hebt betaald. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 347.000,–, en
 • de uitkering niet hoger is dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

De waarde van de spaarverzekering kunt u ook in Box 3 plaatsen.

Vanaf 1 januari 2022 ziet de berekeningsmethodiek voor de inkomstenbelasting in Box 3 er als volgt uit:

 • Het vrijgestelde vermogen in box 3 bedraagt per persoon € 50.650,–;
 • Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 101.300,–;
 • Het door de overheid te bepalen fictieve rendement, wordt periodiek gebaseerd op de gemiddelde spaarrentes van de afgelopen 5 jaar, en op de gemiddelde rendementen op beleggingen van de afgelopen 15 jaar.
 • Het tarief van de vermogensrendementsheffing bedraagt 31% (tarief 2022).

De overheid rekende tot 1 januari 2017 met een fictief rendement van 4%. Over dit fictieve rendement betaalde u destijds 30% aan vermogensrendementsheffing. Voor 2022 bedraagt dit belastingtarief 31%. Voor 2022 is de berekeningsmethodiek als volgt:

Effectief betaalt u, vanaf 1 januari 2022, aan vermogensrendementsheffing:

 • Vermogen van € 50.651,– tot € 101.300,– = 0,56% (31% van 1,82%)
 • Vermogen van € 101.301,– tot € 962.350,– = 1,35% (31% van 4,37%)
 • Vermogen vanaf € 962.351,– = 1,71% (31% van 5.53%)

Op dit moment zal, zeker voor vermogens onder € 962.350,–, de te betalen belasting in Box 3 lager zijn dan in de regeling tot en met 2016. Echter, er zit een addertje onder het gras: de fictieve rendementspercentages waarmee de overheid rekent, zijn gebaseerd op de gemiddelde rendementen over de afgelopen vijf jaar. De rentes zijn al jaren bijzonder laag. Dat betekent, bij toekomstige rentestijgingen, dat de fictieve rendementen ook zullen stijgen, en hiermee ook de te betalen vermogensrendementsheffing.

Reden om uw Spaarverzekering in Box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in Box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen Spaarhypotheek

 • Bij een Spaarhypotheek is de einduitkering gegarandeerd;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de te betalen hypotheekrente, voor zover deze voor de inkomstenbelasting in Box 1 valt, 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • Indien u de verzekering fiscaal in Box 1 plaatst, en u voldoet aan de voorwaarden, dan is de einduitkering onbelast;
 • U had de keuze om de verzekering fiscaal in Box 1 of in Box 3 te plaatsen;
 • U kunt de spaarverzekering meenemen naar een andere koopwoning indien u zou verhuizen;
 • Bij een Spaarhypotheek hebt u weinig last van renteschommelingen. De rentevergoeding over uw spaartegoed is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.

Nadelen Spaarhypotheek

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Spaarhypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • De maandlasten van een Spaarhypotheek zijn doorgaans hoger dan de lasten van een Aflossingsvrije Hypotheek, een Bankspaarhypotheek, een Beleggingshypotheek met een verzekering en een Beleggingshypotheek met een rekening;
 • Wanneer u verhuist, dan is de verzekering te koppelen aan een nieuwe hypotheek. Vaak is dat uitsluitend mogelijk indien de hypotheek bij dezelfde geldverstrekker blijft lopen. Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/verzekeraar vast. Indien u de nieuwe hypotheek bij een andere geldverstrekker wenst af te sluiten die op dat moment bijvoorbeeld lagere rentetarieven hanteert, dan kan de verzekering in veel gevallen niet worden voortgezet, wat een groot nadeel is. Immers, voor de overlijdensrisicoverzekering bent u een aantal jaren ouder geworden, wat bij een nieuwe verzekering elders veelal een hogere premie betekent.
 • De hypotheekrentes zijn al tijden bijzonder laag. Dit maakt een Spaarhypotheek stukken minder interessant, dan wanneer de hypotheekrentes (middel)hoog zijn.