Spaarhypotheek

Spaarhypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Spaarhypotheek.

Heeft u een Spaarhypotheek, en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.

 


 

De Spaarhypotheek is een hypotheek waarbij de opbouw van het kapitaal, ter aflossing van uw hypotheek, wordt gerealiseerd door middel van een levensverzekering. Deze verzekering keert uit bij in leven zijn op de einddatum van uw hypotheek, of eerder indien u of uw partner voor deze datum zou komen te overlijden. Het kenmerk van de Spaarhypotheek is dat de einduitkering is gegarandeerd. U weet bij het aangaan van de hypotheek exact waar u aan toe bent. De einduitkering staat vooraf vast. Dit maakt de Spaarhypotheek een hypotheekvorm met veel duidelijkheid en zekerheid.

U ontvangt over de ingelegde spaarpremies een gegarandeerd rendement welke gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat u over de lening betaalt. Dit betekent dat een geldverstrekker exact kan uitrekenen hoe hoog uw maandelijkse premie dient te zijn, om naar een bepaald eindkapitaal toe te sparen. Overigens maakt een overlijdensrisicoverzekering meestal deel uit van de Spaarhypotheek. De premie die u hiervoor betaalt is relatief laag ten opzichte van de totale premie. De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw gezondheid op het moment dat u de verzekering afsluit.

Fiscaal regime

Een spaarverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe spaarverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende spaarverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de spaarverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2023 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

 • Vanaf 1 april 2017 is het niet meer verplicht te voldoen aan een minimale premiebetalingsduur van 15 of 20 jaar. Er kan gebruik worden gemaakt van de hoge uitkeringsvrijstelling. Deze bedraagt in 2023 € 184.500,–. Deze vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Is er sprake van een kapitaalverzekering die is afgesloten tussen 1992 en 14-9-1999 (Brede Herwaardering), dan geldt een vrijstelling ad. € 123.428,–.  Voorwaarde voor deze vrijstellingen is dat met de uitkering de eigenwoningschuld wordt afgelost;
 • Tevens mag de uitkering vanuit de verzekering niet hoger zijn dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

De waarde van de spaarverzekering kunt u ook in Box 3 plaatsen.

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen zal worden belast. Tot en met 2022 gold een belastingheffing in box 3 op basis van een forfaitair rendement.

Voor de tussenliggende jaren (2023 tot en met 2025) werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Daarbij gebruikt de Belastingdienst rendementspercentages die dicht bij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen.

Hoe hoog deze percentages zijn, en op welke wijze er over de aanwezige spaartegoeden (boven de fiscale vrijstellingen) belasting zal worden geheven, wordt de komende maanden bekend gemaakt.

Wel is zeker dat het belastingtarief in box 3 tot en met 2025 jaarlijks met 1% wordt verhoogd, tot 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen is voor 2023 op
€ 57.000,– per persoon vastgesteld. Voor fiscale partners geldt een vrijstelling ad. € 114.000,–. 

Reden om uw Spaarverzekering in Box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in Box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen Spaarhypotheek

 • Bij een Spaarhypotheek is de einduitkering gegarandeerd;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de te betalen hypotheekrente, voor zover deze voor de inkomstenbelasting in Box 1 valt, 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • Indien u de verzekering fiscaal in Box 1 plaatst, en u voldoet aan de voorwaarden, dan is de einduitkering onbelast;
 • U had de keuze om de verzekering fiscaal in Box 1 of in Box 3 te plaatsen;
 • U kunt de spaarverzekering meenemen naar een andere koopwoning indien u zou verhuizen;
 • Bij een Spaarhypotheek hebt u weinig last van renteschommelingen. De rentevergoeding over uw spaartegoed is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.

Nadelen Spaarhypotheek

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Spaarhypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • De maandlasten van een Spaarhypotheek zijn doorgaans hoger dan de lasten van een Aflossingsvrije Hypotheek, een Bankspaarhypotheek, een Beleggingshypotheek met een verzekering en een Beleggingshypotheek met een rekening;
 • Wanneer u verhuist, dan is de verzekering te koppelen aan een nieuwe hypotheek. Vaak is dat uitsluitend mogelijk indien de hypotheek bij dezelfde geldverstrekker blijft lopen. Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/verzekeraar vast. Indien u de nieuwe hypotheek bij een andere geldverstrekker wenst af te sluiten die op dat moment bijvoorbeeld lagere rentetarieven hanteert, dan kan de verzekering in veel gevallen niet worden voortgezet, wat een groot nadeel is. Immers, voor de overlijdensrisicoverzekering bent u een aantal jaren ouder geworden, wat bij een nieuwe verzekering elders veelal een hogere premie betekent.
 • De hypotheekrentes zijn al tijden bijzonder laag. Dit maakt een Spaarhypotheek stukken minder interessant, dan wanneer de hypotheekrentes (middel)hoog zijn.