Spaarhypotheek

Spaarhypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Spaarhypotheek.

Heeft u een Spaarhypotheek, en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten. 


De Spaarhypotheek is een hypotheek waarbij de opbouw van het kapitaal, ter aflossing van uw hypotheek, wordt gerealiseerd door middel van een levensverzekering. Deze verzekering keert uit bij in leven zijn op de einddatum van uw hypotheek, of eerder indien u of uw partner voor deze datum zou komen te overlijden. Het kenmerk van de Spaarhypotheek is dat de einduitkering is gegarandeerd. U weet bij het aangaan van de hypotheek exact waar u aan toe bent. De einduitkering staat vooraf vast. Dit maakt de Spaarhypotheek een hypotheekvorm met veel duidelijkheid en zekerheid.

U ontvangt over de ingelegde spaarpremies een gegarandeerd rendement welke gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat u over de lening betaalt. Dit betekent dat een geldverstrekker exact kan uitrekenen hoe hoog uw maandelijkse premie dient te zijn, om naar een bepaald eindkapitaal toe te sparen. Overigens maakt een overlijdensrisicoverzekering meestal deel uit van de Spaarhypotheek. De premie die u hiervoor betaalt is relatief laag ten opzichte van de totale premie. De premie voor deze overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw gezondheid op het moment dat u de verzekering afsluit.

Fiscaal regime

Een spaarverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe spaarverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende spaarverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de spaarverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2024 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

De uitkering is belastingvrij:

 • tot € 202.000,– (cijfers 2024) per belastingplichtige. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 404.000,– en;
 • de uitkering niet hoger is dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

Het is ook mogelijk dat u in het verleden (voor 1 januari 2013) de waarde van de spaarverzekering in box 3 hebt geplaatst. 

Wanneer de spaarverzekering fiscaal in box 3 is geplaatst, dan geldt een vrijstelling (artikel AN Invoeringswet IB 2001) ad. € 123.428,– per belastingplichtige. Voor gehuwden of samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 246.856,–.

Uw box 3-inkomen wordt in 2024 berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruikt de Belastingdienst fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op.  

Reden om uw Spaarverzekering in Box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in Box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen Spaarhypotheek

 • Bij een Spaarhypotheek is de einduitkering gegarandeerd;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de te betalen hypotheekrente, voor zover deze voor de inkomstenbelasting in Box 1 valt, 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • Indien u de verzekering fiscaal in Box 1 plaatst, en u voldoet aan de voorwaarden, dan is de einduitkering onbelast;
 • U had de keuze om de verzekering fiscaal in Box 1 of in Box 3 te plaatsen;
 • U kunt de spaarverzekering meenemen naar een andere koopwoning indien u zou verhuizen;
 • Bij een Spaarhypotheek hebt u weinig last van renteschommelingen. De rentevergoeding over uw spaartegoed is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.

Nadelen Spaarhypotheek

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Spaarhypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • De maandlasten van een Spaarhypotheek zijn doorgaans hoger dan de lasten van een Aflossingsvrije Hypotheek, een Bankspaarhypotheek, een Beleggingshypotheek met een verzekering en een Beleggingshypotheek met een rekening;
 • Wanneer u verhuist, dan is de verzekering te koppelen aan een nieuwe hypotheek. Vaak is dat uitsluitend mogelijk indien de hypotheek bij dezelfde geldverstrekker blijft lopen. Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/verzekeraar vast. Indien u de nieuwe hypotheek bij een andere geldverstrekker wenst af te sluiten die op dat moment bijvoorbeeld lagere rentetarieven hanteert, dan kan de verzekering in veel gevallen niet worden voortgezet, wat een groot nadeel is. Immers, voor de overlijdensrisicoverzekering bent u een aantal jaren ouder geworden, wat bij een nieuwe verzekering elders veelal een hogere premie betekent.
 • De hypotheekrentes zijn al tijden bijzonder laag. Dit maakt een Spaarhypotheek stukken minder interessant, dan wanneer de hypotheekrentes (middel)hoog zijn.