Starterslening

Starterslening

U heeft uw droomhuis gevonden, maar helaas lukt het u niet de financiering rond te krijgen. Voldoende eigen middelen heeft u niet. Uw droom valt in duigen. Of toch niet?

Wellicht komt u in aanmerking voor een Starterslening. Deze overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u, op basis van uw inkomen, maximaal volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan hypotheek kunt verkrijgen.

Wanneer u voor het eerst een huis koopt, kunt u soms in aanmerking komen voor een extra lening bovenop uw hypotheek. Dit is de Starterslening. De Rijksoverheid verstrekt geen Startersleningen, maar zo’n 200 gemeenten doen dat  wel.  Het Rijk draagt wel financieel bij aan deze leningen door 50% van de financieringskosten mee te betalen.

Gemeenten beslissen zelf of ze de Starterslening aanbieden. Startersleningen worden gefinancierd uit het door de gemeente, provincie en Rijksoverheid beschikbaar gestelde budget. Ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten doet mee aan de Starterslening. Dit aantal, maar ook de beschikbare budgetten, wijzigen vaak.

Bij de verstrekking van een Starterslening kijkt de gemeente onder andere naar de lokale woningmarkt. Gemeenten bepalen zelf aan welke voorwaarden u moet voldoen om een Starterslening te krijgen.

Sinds 1 januari 2013 dienen nieuwe hypotheken in maximaal 30 jaar verplicht te worden afgelost om voor hypotheekrente-aftrek in aanmerking te komen. Dit mag op basis van een lineaire- of annuïtaire hypotheek.

Over het bedrag dat u als Starterslening leent, heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten. De te betalen rente en aflossing wordt opgenomen in een apart leningdeel, die qua bedrag maandelijks oploopt: de Combinatielening.

Combinatielening

De Combinatielening gaat u als starter aan naast de Starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. De combinatielening loopt dus steeds op met het bedrag dat u aan rente- en aflossing over de Starterslening zou moeten betalen. U behoudt hierdoor recht op hypotheekrenteaftrek over de Starterslening. Dit geldt overigens niet voor de Combinatielening.

De Combinatielening valt niet onder de waarborging van de NHG. Mocht u in de toekomst het huis met verlies verkopen, dan betaalt de SVn de openstaande Combinatielening terug. U heeft dan geen onverwachte restschuld.

De Starterslening kent een rentevaste periode van 10 jaar. Als na drie jaar uw inkomen genoeg is gestegen, gaat u rente en aflossing betalen. Is dat niet het geval? Dan kunt u een hertoetsing aanvragen en gaat u een maandlast betalen die bij uw inkomen past.

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) (www.svn.nl) vindt u een overzicht van alle gemeenten die de starterslening aanbieden.

De hoogte van de starterslening hangt af van:

 • uw inkomen;
 • uw eigen vermogen;
 • de voorwaarden van uw gemeente.
aflossingsvrije hypotheek

U komt in aanmerking voor een starterslening wanneer:

 • De gemeente waar u zich wilt vestigen deelneemt aan de Starterslening en;
 • u gaat voor het eerst, eventueel met partner, zelfstandig in een koopwoning wonen, of;
 • u woont al zelfstandig in een huurwoning en u koopt, eventueel met partner, een eerste koophuis, of;
 • u koopt zelf (of samen) uw huurhuis.

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • u bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt. Voor een aantal gemeenten geldt tevens een maximum eindleeftijd;
 • u bent nog geen eigenaar/bewoner geweest van een koopwoning. In bepaalde situaties is het bijvoorbeeld na een scheiding ook mogelijk om een starterslening te krijgen;
 • u kunt de starterslening alleen aanvragen als u de koopwoning zelf (of samen met uw partner) gaat bewonen;
 • om een starterslening te kunnen krijgen, dient u tevens in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te komen;
 • De totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens de actuele NHG normen (vanaf 1 januari 2022 € 355.000,-). In geval van energiebesparende voorzieningen is het mogelijk om tot € 376.300,– te lenen, zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt het maximale bedrag van de Starterslening van
€ 30.000,– naar € 50.000,– verhoogd. Hierdoor worden mogelijkheden voor starters stukken groter. 

Heeft u vragen of de gemeente waar u wenst te gaan wonen deelneemt aan de starterslening, of er binnen die gemeente nog voldoende starterslening-budget is en op welk bedrag aan starterslening u kunt rekenen? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.