Traditionele Levenhypotheek

Traditionele Levenhypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrenteaftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Traditionele Levenhypotheek.

Heeft u een Traditionele Levenhypotheek en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.


De Traditionele Levenhypotheek is een hypotheek waarbij de kapitaalsopbouw, ter aflossing van uw hypotheek, wordt gerealiseerd door middel van een levensverzekering. Deze verzekering keert uit bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden van u of uw partner. Indien dit voor u voordeliger blijkt te zijn, dan kan deze overlijdensrisicoverzekering ook los bij een andere maatschappij worden afgesloten.

Het kenmerk van de Traditionele Levenhypotheek is dat een deel van de einduitkering is gegarandeerd. Het restant van uw rendement wordt jaarlijks bijgeschreven op basis van de winst die de maatschappij in het voorgaande jaar heeft gemaakt. Dit maakt de Traditionele Levenhypotheek een hypotheekvorm met een stuk zekerheid. De zekerheid is hoger dan bij een Beleggingshypotheek (verzekering of rekening), maar is lager dan bijvoorbeeld bij een (Bank)Spaarhypotheek.

Fiscaal regime

Een traditionele levensverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe traditionele levensverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende traditionele levensverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de traditionele levensverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2024 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

De uitkering is belastingvrij:

 • tot € 202.000,– (cijfers 2024) per belastingplichtige. Voor gehuwden en samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 404.000,– en
 • de uitkering niet hoger is dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

Het is ook mogelijk dat u in het verleden (voor 1 januari 2013) de waarde van de traditionele levensverzekering in box 3 hebt geplaatst. 

Wanneer de traditionele levensverzekering fiscaal in box 3 is geplaatst, dan geldt een vrijstelling (artikel AN Invoeringswet IB 2001) ad. € 123.428,– per belastingplichtige. Voor gehuwden of samenwonenden geldt een dubbele vrijstelling ad. € 246.856,–.

Uw box 3-inkomen wordt in 2024 berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruikt de Belastingdienst fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen.

Reden om uw traditionele levensverzekering in box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

aflossingsvrije hypotheek

Voordelen Traditionele Levenhypotheek

 • Bij een Traditionele Levenhypotheek is de einduitkering van de levensverzekering deels gegarandeerd;
 • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de rente 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
 • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
 • Indien u de verzekering fiscaal in box 1 plaatst, en u voldoet aan de voorwaarden, is de einduitkering onbelast;
 • U kunt de traditionele levensverzekering meenemen naar een andere woning wanneer u gaat verhuizen, zelfs indien u bij verhuizing de hypotheek bij een andere geldverstrekker wenst onder te brengen. Dit geeft u een grote mate van flexibiliteit;
 • De premie voor een traditionele levensverzekering is doorgaans lager dan de premie van een spaarhypotheek of de inleg in een bankspaarhypotheek.

Nadelen Traditionele Levenhypotheek

 • Wanneer u na 31 december 2012 een Traditionele Levenhypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
 • De einduitkering is deels gegarandeerd. Hierdoor zou de einduitkering hoger maar eventueel ook lager uit kunnen vallen dan verwacht;
 • De maandlasten van een Traditionele Levenhypotheek zijn doorgaans hoger dan de lasten van een aflossingsvrije hypotheek of een beleggingshypotheek.