Traditionele Levenhypotheek

Traditionele Levenhypotheek

Attentie: vanaf 1 januari 2013 bestaat er voor deze hypotheekvorm uitsluitend hypotheekrente-aftrek, wanneer er op 31 december 2012 sprake was van een Traditionele Levenhypotheek.

Heeft u een Traditionele Levenhypotheek en gaat u verhuizen? Vraagt u ons dan naar de fiscale mogelijkheden deze voort te zetten.


 

De Traditionele Levenhypotheek is een hypotheek waarbij de kapitaalsopbouw, ter aflossing van uw hypotheek, wordt gerealiseerd door middel van een levensverzekering. Deze verzekering keert uit bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden van u of uw partner. Indien dit voor u voordeliger blijkt te zijn, dan kan deze overlijdensrisicoverzekering ook los bij een andere maatschappij worden afgesloten.

Het kenmerk van de Traditionele Levenhypotheek is dat een deel van de einduitkering is gegarandeerd. Het restant van uw rendement wordt jaarlijks bijgeschreven op basis van de winst die de maatschappij in het voorgaande jaar heeft gemaakt. Dit maakt de Traditionele Levenhypotheek een hypotheekvorm met een stuk zekerheid. De zekerheid is hoger dan bij een Beleggingshypotheek (verzekering of rekening), maar is lager dan bijvoorbeeld bij een (Bank)Spaarhypotheek.

Fiscaal regime

Een traditionele levensverzekering, welke gekoppeld is aan de hypotheek, wordt fiscaal in Box 1 of in Box 3 geplaatst. Tot 1 januari 2013 was het mogelijk een nieuwe traditionele levensverzekering in Box 1 af te sluiten. Tot 1 april 2013 had u tevens de mogelijkheid uw lopende traditionele levensverzekering in Box 3, van Box 3 naar Box 1 over te hevelen. Na 1 april 2013 is deze mogelijkheid er niet meer.

Bij plaatsing van de traditionele levensverzekering in box 1 wordt uw verzekering een “Kapitaalverzekering Eigen Woning” (KEW). Voor een KEW geldt een vrijstelling. Dit houdt in dat u belastingvrij een kapitaal opbouwt die er voor dient om uw hypotheek (deels) af te lossen. Zolang de uitkering lager is dan het bedrag van de vrijstelling, betaalt u over de uitkering geen belasting. Hierbij is het echter verplicht om met deze uitkering uw hypotheek af te lossen.

Voor 2023 betekent de vrijstelling in Box 1 het volgende:

 • Vanaf 1 april 2017 is het niet meer verplicht te voldoen aan een minimale premiebetalingsduur van 15 of 20 jaar. Er kan gebruik worden gemaakt van de hoge uitkeringsvrijstelling. Deze bedraagt in 2023 € 184.500,–. Deze vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Is er sprake van een kapitaalverzekering die is afgesloten tussen 1992 en 14-9-1999 (Brede Herwaardering), dan geldt een vrijstelling ad. € 123.428,–.  Voorwaarde voor deze vrijstellingen is dat met de uitkering de eigenwoningschuld wordt afgelost;
 • Tevens mag de uitkering vanuit de verzekering niet hoger zijn dan de eigenwoningschuld, en
 • de uitkering wordt gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw eigenwoningschuld.

  De waarde van de traditionele levensverzekering kunt u ook in Box 3 plaatsen.

  Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen zal worden belast. Tot en met 2022 gold een belastingheffing in box 3 op basis van een forfaitair rendement.

  Voor de tussenliggende jaren (2023 tot en met 2025) werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Daarbij gebruikt de Belastingdienst rendementspercentages die dicht bij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen.

  Hoe hoog deze percentages zijn, en op welke wijze er over de aanwezige spaartegoeden (boven de fiscale vrijstellingen) belasting zal worden geheven, wordt de komende maanden bekend gemaakt.

  Wel is zeker dat het belastingtarief in box 3 tot en met 2025 jaarlijks met 1% wordt verhoogd, tot 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen is voor 2023 op
  € 57.000,– per persoon vastgesteld. Voor fiscale partners geldt een vrijstelling ad. € 114.000,–. 

  Reden om uw traditionele levensverzekering in box 3 te plaatsen zou kunnen zijn dat u bij voortijdige beëindiging van de verzekering niet met de fiscus hoeft af te rekenen. Indien u de verzekering in box 1 plaatst, en de uitkering op een bepaald moment hoger is dan de vrijstelling in Box 1, dan betaalt u over het meerdere inkomstenbelasting.

  aflossingsvrije hypotheek

  Voordelen Traditionele Levenhypotheek

  • Bij een Traditionele Levenhypotheek is de einduitkering van de levensverzekering deels gegarandeerd;
  • U hebt 30 jaar lang optimaal fiscaal voordeel. U mag de rente 30 jaar fiscaal in mindering op uw inkomen brengen. Let er hierbij wel op of u in het verleden wellicht al hypotheekrente, voor hypotheken die na 1 januari 2001 liepen en/of zijn afgesloten, fiscaal op uw inkomen in mindering heeft gebracht;
  • U vormt vermogen om te zijner tijd uw hypotheek af te lossen;
  • Indien u de verzekering fiscaal in box 1 plaatst, en u voldoet aan de voorwaarden, is de einduitkering onbelast;
  • U kunt de traditionele levensverzekering meenemen naar een andere woning wanneer u gaat verhuizen, zelfs indien u bij verhuizing de hypotheek bij een andere geldverstrekker wenst onder te brengen. Dit geeft u een grote mate van flexibiliteit;
  • De premie voor een traditionele levensverzekering is doorgaans lager dan de premie van een spaarhypotheek of de inleg in een bankspaarhypotheek.

  Nadelen Traditionele Levenhypotheek

  • Wanneer u na 31 december 2012 een Traditionele Levenhypotheek heeft afgesloten, heeft u over dat deel van uw hypotheek geen hypotheekrente-aftrek;
  • De einduitkering is deels gegarandeerd. Hierdoor zou de einduitkering hoger maar eventueel ook lager uit kunnen vallen dan verwacht;
  • De maandlasten van een Traditionele Levenhypotheek zijn doorgaans hoger dan de lasten van een aflossingsvrije hypotheek of een beleggingshypotheek.