Aanvulling op uw pensioen

Aanvulling op uw pensioen

Met een aanvulling op uw pensioen vult u uw inkomen aan wanneer u met pensioen gaat.

De meeste Nederlanders willen geen zorgen hebben of de lasten nog betaalbaar zullen zijn zodra ze met pensioen gaan. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om na het werkzame leven over voldoende middelen te beschikken om leuke dingen te kunnen doen.

Voor de meeste mensen is 70% van het laatstverdiende inkomen een goed pensioen. Maar het kan zijn dat u een veel lager pensioen krijgt. Zo kan het zijn dat de pensioenregeling van uw werkgever niet de meest optimale regeling is, maar er kan ook sprake zijn van pensioenbreuk omdat u gedurende uw loopbaan een aantal keer van baan bent veranderd. Daarnaast is het maar zeer de vraag of de A.O.W. in de huidige vorm nog zal bestaan zodra u met pensioen gaat.

Blommaert Financieel Advies kan goed voor u in kaart brengen of er bij pensionering sprake van een inkomensterugval zal zijn en, indien hier sprake van is, hoe groot deze zal zijn. Wij doen zaken met een aantal gerenommeerde banken en verzekeraars, waardoor u de mogelijkheid hebt om op een verantwoorde wijze uw pensioen aan te vullen.