Rechtsbijstandverzekeringen

Rechtsbijstandverzekeringen

U kunt door een derde aansprakelijk worden gesteld, waar u het niet mee eens bent. Er dreigt ontslag door uw werkgever. U heeft een conflict met uw buren over het plaatsen van een schutting. En zo zijn er vele voorbeelden te bedenken waarbij u juridische bijstand of zelfs een advocaat nodig hebt. De kosten voor rechtshulp kunnen enorm oplopen. Het tarief van een advocaat komt al snel in de buurt van € 250,– per uur.

Door het toegenomen claimbewustzijn en het steeds weer verder afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp wordt het steeds belangrijker dat u zich voor rechtsbijstand  verzekert. De verzekeraar staat u in voorkomende gevallen bij in het rechtsverkeer. Populair gezegd is het een verzekering die bij geschillen ondersteuning door advocaten of juristen biedt.

Een rechtsbijstandverzekeraar verleent over het algemeen dekking tegen nagenoeg alle geschillen waar u mee te maken kunt krijgen. Het is ook mogelijk dat u bepaalde geschillen wel, maar andere geschillen niet verzekert. Zo kunt u de rechtsbijstandsverzekering toesnijden op uw persoonlijke situatie.

Bij een rechtsbijstandsverzekering is het gebruikelijk dat er een wachttermijn van drie maanden geldt. Deze drie maanden gaan in na de ingangsdatum van de verzekering. Geschillen die voor de ingangsdatum al bestonden, of geschillen die binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering ontstaan, zijn van dekking uitgesloten.

De kosten voor rechtsbijstand komen in beginsel volledig voor rekening van de verzekeraar. Onder andere geldstraffen, boetes of dwangsommen komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

Hieronder kunt u de premie voor de rechtsbijstandsverzekering berekenen en kunt u, indien u dat wenst, de verzekering direct afsluiten: