Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

In Nederland is het verplicht om een overledene te begraven of te cremeren. De kosten van een begrafenis of een crematie zijn vaak hoger dan men verwacht. Maar weinig mensen zullen het een prettig idee vinden hun nabestaanden te confronteren met de hoge kosten van een uitvaart. Deze kosten bedragen al snel duizenden euro´s.

Een uitvaartverzekering is voor iedereen geschikt. Zonder een goede uitvaartverzekering zijn het vaak de nabestaanden die de uitvaart regelen en de kosten hiervan op zich nemen. Met een uitvaartverzekering kunt u er voor zorgen dat de kosten hiervan zijn gedekt, en dat nabestaanden niet met dehoge kosten worden geconfronteerd.

Bij een uitvaartverzekering is het mogelijk de standaarddiensten (de kist, het rouwdrukwerk, de volgauto’s, enzovoort) te verzekeren. Dit maakt het voor nabestaanden een stuk gemakkelijker om alles goed te regelen. Een uitvaartverzekering is op twee manieren te regelen:

  • Uitkering in geld. U verzekert een vast geldbedrag om de kosten van een uitvaart te   kunnen betalen. In geval van overlijden is het niet verplicht de uitvaart door de verzekeraar te laten regelen, de nabestaanden zijn hierin vrij. De nabestaanden maken zelf uit waar en door wie alles wordt verzorgd. Een uitvaartverzekering in geld kan tegen maandelijkse) premiebetaling worden afgesloten, maar betaling ineens (koopsom) is ook  mogelijk;
  • Uitkering in natura. De verzekeringsmaatschappij regelt de begrafenis of crematie, waarbij vooraf wordt afgesproken welke diensten zijn verzekerd. Bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten enzovoort kunnen via een natura-verzekering worden geregeld. Een uitvaartverzekering in natura kan tegen (maandelijkse) premiebetaling worden afgesloten, maar betaling ineens (koopsom) is ook mogelijk.

Een uitvaartverzekering is doorgaans duurder dan een overlijdensrisicoverzekering. Dit heeft te maken met het feit dat, wanneer tijdig premie wordt betaald, de verzekering op een zeker moment uitkeert. Een uitvaartverzekering loopt levenslang. Daarentegen heeft een overlijdensverzekering een einddatum. Is de verzekerde op de einddatum nog in leven, dan keert de verzekering niet uit, en eindigt de verzekering. Dit is de reden dat een uitvaartverzekering relatief duurder is dan een overlijdensrisicoverzekering.

Voor een berekening van de premie, klik hier.