Woonlastenverzekering

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering is een particuliere verzekering die de huur- of hypotheeklasten (deels) opvangt bij inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Met een dergelijke verzekering voorkomt u dat u uw lasten niet meer kunt betalen indien u arbeidsongeschikt of werkloos wordt.

Dergelijke verzekeringen worden veelal in combinatie met een hypotheek afgesloten, maar het is natuurlijk ook mogelijk dit apart van elkaar te regelen.

Veel consumenten overzien de financiële gevolgen niet wanneer zij arbeidsongeschikt of werkloos zouden worden. Indien u via onze bemiddeling een hypotheek afsluit, dan brengt Blommaert Financieel Advies deze risico’s voor u in kaart, waarbij een aantal scenario’s worden doorgerekend. U weet dan ook exact wat het voor u, financieel gezien, zou betekenen indien u of uw partner (deels) arbeidsongeschikt of werkloos wordt.

Er zijn verschillende soorten woonlastenverzekeringen verkrijgbaar, allemaal met hun eigen premies en voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld een verzekering kiezen die alleen in geval van arbeidsongeschiktheid uitkeert, maar het verzekeren van zowel de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is ook mogelijk.

De premie voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is fiscaal aftrekbaar, waarbij een eventuele uitkering fiscaal zal worden belast. U kunt er ook voor kiezen de premie niet fiscaal in mindering op uw inkomen te brengen. Een eventuele uitkering zal dan belastingvrij zijn. De premie voor de werkloosheidsdekking is niet fiscaal aftrekbaar. Een eventuele uitkering zal niet fiscaal worden belast.

Meestal wordt de premie maandelijks voldaan, maar het betalen van een koopsom (de premie wordt dan ineens betaald) is ook mogelijk. Zelfs combinaties van premiebetaling en het betalen van een koopsom behoort tot de mogelijkheden.

De voorwaarden van woonlastenverzekeringen lopen flink uiteen. Blommaert Financieel Advies legt u graag alle mogelijkheden uit.