Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Voor het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid kunt u zich als ondernemer verzekeren. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, verzekert u zich indien u een periode niet kunt werken. Een voorbeeld: u valt tijdens een klusje in huis van de trap, u komt in het ziekenhuis terecht en u kunt daardoor een aantal maanden niet werken. Het verlies van inkomen gedurende deze periode kunt u door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomen. Bij de meeste verzekeraars kunt u, in geval van arbeidsongeschiktheid, tot maximaal 80% van uw bruto-jaarinkomen verzekeren.

Dekking AOV

Het is voor ondernemers vaak onduidelijk welke schade de arbeidsongeschiktheidsverzekering precies dekt en welke niet. Het komt er op neer dat de verzekering het wegvallen van het eigen inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid dekt. Dit geldt overigens niet voor kosten die als gevolg van de arbeidsongeschiktheid worden gemaakt.

Ter bepaling van de uitkering is het niet relevant op welke manier de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Dit hoeft dan ook niet met het werk te maken hebben. Als u bijvoorbeeld tijdens uw vakantie arbeidsongeschikt wordt, dan is dat ook gedekt.

De wereld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is een behoorlijk ingewikkelde materie, met een breed scala aan mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een dekking op basis van  beroepsarbeidsongeschiktheid of op basis van passende- of gangbare arbeid. U kunt de verzekering in veel gevallen tot uw 68e jaar door laten lopen (maar ook een kortere looptijd is mogelijk). De maximale eindleeftijd van uw AOV is vooral afhankelijk van uw beroep. Wat betreft de duur van de eigen risicotermijn kunt u voor een korte of een langere periode kiezen. De eigen risicotermijn is de periode aan het begin van de arbeidsongeschiktheid, waarin u geen uitkering ontvangt.

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral afhankelijk van uw leeftijd, uw gezondheidstoestand, uw beroep en het te verzekeren jaarinkomen. Daarnaast is het belangrijk waartegen u zich verzekert: beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid, of gangbare arbeid.

hypotheken

 

Noodzaak & kosten AOV

Circa 22% van de ZZP’ers in Nederland waren in 2022 verzekerd tegen inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Ongeveer één op de negen Nederlanders wordt tijdens het werkzame leven kort- of langdurig arbeidsongeschikt. Het risico voor de verzekeringsmaatschappij dat deze moet uitkeren is daarom groot. Verzekeraars vinden het daarom belangrijk dat de aanvrager van een arbeidsongeschiktheidsverzekering goed gezond is.

Wanneer er in het verleden medische klachten zijn geweest (of wanneer die er misschien nog steeds zijn) dan kan het zijn dat de verzekeraar u tegen een hogere premie verzekert dan mensen in dezelfde situatie maar dan zonder deze medische klachten. Indien de verzekeraar het risico te hoog acht, dan kan het zelfs zo zijn dat u bij de betreffende verzekeraar niet kunt worden verzekerd. Hierdoor is het lang niet voor elke ondernemer mogelijk om zich goed en betaalbaar te verzekeren.

Indien niet verzekerd 

Tot 2004 had de overheid een sociaal vangnet voor arbeidsongeschiktheid onder ondernemers. Dit sociale vangnet is voor ondernemers die na 2004 arbeidsongeschikt worden afgeschaft. Een ondernemer die langdurig arbeidsongeschikt wordt en geen ander werk kan vinden is uiteindelijk aangewezen op de bijstand.

De overheid is zich bewust van het feit dat veel ZZP’ers geen voorziening bij arbeidsongeschiktheid hebben getroffen. In 2022 is er een wetsvoorstel aangenomen om ZZP’ers te verplichten hiervoor een voorziening te treffen. Deze regeling zou in 2024 in moeten gaan, maar is in ieder geval tot 2026 uitgesteld. 

De hoofdlijnen van de overheidsplannen zijn:

  • De AOV-verplichting geldt alleen voor ZZP’ers, maar niet voor zelfstandigen met personeel;
  • De premie wordt inkomensafhankelijk (naar schatting rond 8% van het bruto-inkomen), met een maximum van € 220,- bruto per maand;
  • De uitkering wordt maximaal € 1.650,– bruto per maand (minimumloon);
  • Er zal sprake zijn van gangbare arbeid.

Wij zijn van mening dat, in veel gevallen, een AOV voorziening bij een gerenommeerde verzekeraar beter en goedkoper kan.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wilt u graag weten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering in uw situatie mogelijk en betaalbaar is? Natuurlijk kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Wij zijn u graag van dienst.