Alle verzekeringen voor het MKB

Alle verzekeringen voor het MKB

Als ondernemer houdt u zich het liefst bezig met hetgeen waar u goed in bent: ondernemen. Maar als ondernemer loopt u grote risico’s welke de continuïteit van uw bedrijf negatief kunnen beïnvloeden. Te denken valt aan schade aan het gebouw, inventaris of voorraad door brand of storm, een werknemer brengt een klant schade toe, u wordt aansprakelijk gesteld op basis van een beroepsmatige fout, u komt in conflict met bijvoorbeeld een afnemer, een werknemer of de overheid, u kunt door een ongeval tijdelijk niet werken waardoor de inkomsten dalen maar de kosten stijgen omdat u het werk door iemand anders moet laten doen. En zo zijn er vele andere risico’s die u als ondernemer loopt. Tegen al dit soort risico’s kunt u zich prima verzekeren.

Bij een verzekering dient sprake te zijn van een onzeker voorval. Vooraf mag niet bekend zijn of en wanneer de schade gaat plaatsvinden. Indien u zich verzekert, betaalt u aan de verzekeraar een (maandelijkse) premie, en de verzekeraar draagt het risico van het onzekere voorval waartegen u zich verzekert.

Schade kan zowel uit materiële- als uit immateriële schade bestaan. In verzekeringsterminologie bestaat schade uit vermogensschade (materiële schade) en/of persoonsschade (immateriële schade).

Blommaert Financieel Advies doet zaken met vrijwel alle gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen en kan voor de grotere risico’s zelfs op de beurs terecht. De premies zijn altijd zeer concurrerend, en u bent  altijd tegen de beste voorwaarden verzekerd. In geval van schade is het immers van essentieel belang dat de schade ook door de maatschappij zal worden vergoed.

Omdat alle verzekeringen overzichtelijk op één polisblad staan vermeld, betekent dit voor u dat uw verzekeringspakket handzaam en overzichtelijk is.

Vanzelfsprekend kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Wij zijn u graag van dienst.