Aanvulling op uw pensioen

Aanvulling op uw pensioen

U bent ondernemer, en u heeft zo’n beetje alle uren van de dag nodig om uw bedrijf draaiende te houden, en om achter de schermen zaken te regelen die voor uw bedrijf van belang zijn. Hierbij wordt vaak vergeten hoe het inkomen er uit zal zien zodra de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dit is zo ongeveer hetgeen wij van veel ondernemers horen.

De meeste ondernemers willen geen financiële zorgen, ook niet na de pensioendatum. Belangrijk hierbij is de vraag of na pensionering de lasten nog betaalbaar zullen zijn, maar ook is het voor de meeste ondernemers belangrijk om na het werkzame leven over voldoende inkomen te beschikken om leuke dingen te kunnen doen.

Voor de meeste mensen is 70% van het laatst verdiende inkomen een goed inkomen na pensionering. Maar het kan zijn dat u een veel lager pensioen krijgt. Hier is sprake van wanneer u helemaal geen pensioen heeft geregeld, of wanneer u voor het starten van uw eigen onderneming een aantal jaren in loondienst heeft gewerkt, en u na het starten van de eigen onderneming niets meer aan pensioen heeft geregeld. Daarnaast is het zeer de vraag of de A.O.W. (in de huidige vorm) nog zal bestaan zodra u met pensioen gaat.

hypotheken

Blommaert Financieel Advies kan goed voor u in kaart brengen of er bij pensionering sprake van een inkomensterugval zal zijn, en, indien hier sprake van is, hoe groot deze zal zijn. Wij doen zaken met een aantal gerenommeerde banken en verzekeraars, waardoor u de mogelijkheid hebt om op een goede en verantwoorde manier uw pensioen aan te vullen.